Vattenrening av egen brunn

Är du ägare av en egenborrad brun har du skyldighet att se till att dricksvattnet i den uppfyller alla krav på att vara drickbart. Livsmedelsverket rekommenderar att utföra vattenanalys vart tredje år eller när vattnet ändrar karaktär i egenborrade brunnar. Genom vattenprov kan du exempelvis mäta förekomst av radon, tungmetaller och uran. Du kan dessutom…