Fördelar med glasfiberprodukter

Ska du bygga eller konstruera något kan det vara värt att fundera igenom vilka behov som finns och vilket material som är bäst lämpat att använda sig av. Ett material som har väldigt lång livslängd, är lätt och som står emot kemikalier och saltvatten på ett bra sätt är glasfiber.

Glasfiberprodukter är i grunden produkter som är producerade i glasfiberarmerad plast, får att få bra hållbarhet. Glasfiber används mycket inom kemisk industri, då det är det material som står emot kemikalier och oljor allra bäst. Dessutom är det utmärkt att använda GAP-produkter då miljön utsätts för mycket saltvatten.

Du kan köpa produkter för konstruktioner gjorda av GAP, såsom balkar och profiler. För att göra golv mer säkert och mer bekvämt att gå på rekommenderas gallerdurk. Gallerdurk producerad i glasfiber är perfekt i de miljöer där det uppstår kemikalie- eller oljespill eller om det finns risk för att det kommer in saltvatten på golvet.

Andra produkter som rekommenderas vara producerade i gralsfiber är rör, rördelar och tankar om de ska innehålla olja eller någon kemikalie.

Det är inte bara glasfiberns förmåga att inte rosta eller vittra sönder som gör den lämplig som material. Glasfiber är hållbart mot stötar och slag och står emot högt tryck, samtidigt som det klarar såväl mycket låga som höga temperaturer.

Exempel när GAP-produkter med fördel kan användas:

  • Kraftvärmeverk
  • Pappersindustrin
  • Vatten- och reningsverk
  • Fjärrvärmesystem
  • Gruvindustrin
  • Bilindustrin
  • Båtindustrin

Similar Posts