Installera solceller på egen hand

Vill du satsa på solel och är sugen på att installera solcellerna på egen hand är det viktigt att veta vad du får och inte får göra själv.

Att investera i solceller kan vara en ganska stor kostnad och för att hålla den nere en del kan du försöka utföra vissa delar av arbetet själv. Det är dock viktigt att veta att du enbart för utföra sådana uppgifter som inte har med själva elektriciteten att göra. Du får alltså inte installera solceller helt och hållet på egen hand. Det är viktigt att komma ihåg! Det är till och med straffbart att installera solel om du inte är auktoriserad, vilket kan leda så lång som till åtal för olagligt installationsarbete. Detta måste utföras av auktoriserad elfirma.

Saker du får göra själv i samband med en solcellsinstallation är att du för ansöka om eventuellt bygglov och stå för projektledning av arbetet. Du får köpa in allt material själv och bära upp det på taket. Slutligen får du bärskenorna och sedan solpanelerna i dem.

Det du inte får göra är att koppla ihop kontakterna i solpanelerna och växelriktaren. Du får inte heller ansluta anläggningen till elnätet eller driftsätta den. Du får inte heller utföra något annat arbete som innefattar elektricitet.

När det gäller att hjälpa till så mycket som möjligt på egen hand är det viktigt att stämma av allt detta med elföretaget innan. Vissa går med på att du får hjälpa till att montera paneler bara för att hålla nere arbetskostnaden, medan andra inte gör det. Detsamma gäller att köpa in solpanelerna. Vissa firmor vill inte montera sådan utrustning som inte är inköpt via dem.

Det är också viktigt att du kollar upp hur försäkringar och garantier gäller om du själv är med och monterar. Det kan vara så att vissa blir ogiltiga. Du måste också kolla om din egen försäkring gäller om du själv skadar dig under monteringsarbetet.

För en anläggning som kostar omkring 150 000 kr att installera sparar du in ungefär 30 000 kr genom att utföra arbetet själv. Utifrån detta kan du sedan ta ställning till om det är värt att utföra arbetet själv, då det är både tidskrävande och medför vissa risker.

Similar Posts