Så lägger du parkettgolv med klick

Är det dags att lägga nytt golv i ett rum, och du vill ha parkettgolv, rekommenderar vi att du lägger ett parkettgolv med klick. Det är relativt enkelt att lägga och resultatet blir mycket bra.

Det första di ska göra innan du börjar lägga golvet är att kontrollera att ytan du ska lägga på är tillräckligt plan. Till detta använder du en gradskiva och om ojämnheterna är mer än 3 mm på 1 meter måste detta åtgärdas. Har du betonggolv ordnar du detta med flytspackel och sitter du med träunderlag får du bort ojämnheterna genom att slipa, hyvla och spackla.

Har du ett betonggolv som underlag måste det isoleras mot fukt med hjälp av en ångspärr innan du läggar underlagsfoamen. På trägolv kan du lägga ut foamen direkt.

Du ska se till att du förvarar parkettgolvet i slutna förpackningar i minst 48 timmar i det rum det ska läggas innen du påbörjar läggningen. Detta för att förhindra att förändringar i luftfuktigheten ska få parketten att slå sig. När du sedan börjar lägga måste du se till att du har en rörelsefog på 10 mm så att det kan röra sig ordentligt.

Om väggens linje inte är helt rak, när du börjar lägga golvet för du noggrant mäta ut ojämnheterna och såga eller fila bort det som behövs, för att kunna lägga första raden rakt och ändå ha rätt rörelsefog. Använd distansklossar för att golvet ska ligga på plats under läggningen.

När du sedan ska såga av brädorna ska du se till att göra det på ett korrekt sätt. Om du sågar för hand, med exempelvis en fogsvans, ska du såga dem uppifrån. Om du har en elektrisk såg eller valt att hyra en maskin från ett företag som arbetar med maskinuthyrning ska du såga av den underifrån. På detta sätt undviker du att kanterna flisar sig i onödan.

När du lägger brädorna och börjar på en ny rad ska du i den mån det går börja med den passbit som blev kvar från raden innan, så länge den är minst 30 mm lång. Dessutom bör fogarna för de olika raderna vara förskjutna med minst 40 cm.

Brädorna i den sista raden kommer sannolikt vara tvungna att anpassas i sin bredd. Lägg upp hela raden och mät ordentligt innan du sågar.

Det finns moment som kan uppstå som kräver lite mer arbete. Det gäller exempelvis när du stöter på ett element. Möt upp rörets position på brädan och borra upp ett hål som har en diameter som är 20 mm större en rörets diameter. Såga sedan ut detta, så du kan lägga brädan och limma fast den sista passbiten innanför elementröret. Hålet täcker du för med en rörmanschett.

Dörrkarmar är ytterligare ett moment som kan ställa till det lite. Har du foder i trä kan du säga av dem med en fintandad såg och skjuta in golvet under fodret. Skulle du ha dörrfoder i stål kan du inte kapa av den. Då måste du säga ut golvbrädan efter fodret och fylla igen springan med fogmassa.

Similar Posts